Innleiing
Bibelhistorie
Kyrkjehistorie
Kyrkjesamfunn
Religionane
Filosofi
Vurdering
Aktuelt
Årsplan

Forfattarar:

10. klasse ved

Godøy skule

1999/2000

2002/2003

Redaktørar:

Åshild Støbakk

Bjørn Mannsverk

Svein Frøystad

 

Oppdatert
mars 2004

I opplæringa skal vi bli kjent med:
Misjon, humanitært og økumenisk arbeid i vår tid.
Kristendomen i Latin-Amerika og det sørlege Afrika i vår tid.
Religiøse tilhøve i minst eitt land i Asia, t.d. India, Japan, Vietnam eller Kina.

Misjon skriv dei om i Utsyn og Ungdom og Tiden, som er eit ungdomsblad. Kva er Økumenisk arbeid? Det kan du og finne ein del stoff om på internett. Mange av verda sine kyrkjesamfunn samarbeider i Kyrkja sitt Verdsråd. Apartheid var rase- skiljesystemet som råda i Sør-Afrika mellom kvite og svarte i mange år. Desmond Tutu og Nelson Mandela har vore viktige leiarar for å avskaffe dette.

Fag-/lærestoff:

Lenker til sider med kyrkjehistorie

Det er mykje stoff om kyrkjehistorie på internett, då mange interesser seg for dette. Men det meste er på engelsk, litt vanskelig å forstå og skrive for vaksne. Difor vil vi leggje inn ein god del eige stoff på dette temaet i høve til måla som er skissert øvst på sida. Leitar du etter noko: ASK JEEVES!

Elevarbeid:

Godøyjente på misjonsskule av Marit K. Alnes, 10. klasse.

Bli med på ein tur til Bolivia med flotte bilete,
av Gunhild Knardal, 10. klasse.

Innleiing | Bibelhistorie | Kyrkjehistorie | Kyrkjesamfunn | Religionane | Filosofi | Vurdering